Trang chủ Tính năng GIỚI THIỆU CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

GIỚI THIỆU CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

15/04/2022

I. Tính Năng Địa Lao Vực Sâu

 

hình 1

 

Địa Lao Vực Sâu mỗi ngày được khiêu chiến 10 lần, làm mới lượt khiêu chiến mỗi ngày, không được cộng dồn.

Địa Lao Vực Sâu chia thành 3 Địa lao, phần thưởng và tiến độ của mỗi Địa Lao đều được tính riêng.

Địa Lao khác nhau cần các chìa khóa khác nhau, chìa khóa không thể dùng chung.

Chỉ được giải cứu Hero bị nhốt một lần,không thể giải cứu lại.

 

Địa Lao Tinh Anh

 

hình 2

Địa Lao Hiếm

 

hình 3

Địa Lao Truyền Thuyết

 

hình 4

 

II. Tính Năng Điện Cầu Nguyện

 

hình 1 (1)

 

Nội dung

Mỗi ngày có số lượt miễn phí cầu nguyện nhận được exp và vàng.

Svip4 trở lên mở cầu nguyện nhanh.

Tăng cấp svip càng cao càng nhiều lượt mua Ngọc Cầu Nguyện.

 

hình 2 (1)

 

III. Tính Năng Bệ Rèn

 

hình 1

 

1. Ghép Trang Bị

 

hình 2

 

Nội dung:

5 Trang Bị cùng cấp sao được Ghép, Ghép xong nhận Trang Bị ngẫu nhiên cấp sao tiếp theo.

Lv29 hoặc Svip2 được mở khóa Ghép SLL.

Trong Ghép Trang Bị người chơi không được ghép Trang Bị hiếm 7 sao.

Ghép cần tốn vàng.


2. Hồi Sinh Trang Bị

 

hình 3

 

Nội Dung:

Trang Bị đã bồi dưỡng không thể ghép, Trùng sinh làm Trang Bị trở về trạng thái chưa bồi dưỡng.

Trùng sinh sẽ trả lại 100% tài nguyên trừ vàng.

Trang bị cấp Tinh luyện từ 5 trở xuống Trùng sinh miễn phí;Trang bị Tinh Luyện +6 trở lên Trùng sinh tốn 10 kc; Tinh luyện TB mỗi tăng 1 cấp tốn Trùng sinh tăng 10kc;Trang Bị mỗi Đột Phá Thần Trang 1 lần tốn

Trùng Sinh tăng 50kc.

 

 

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng