Trang chủ Tính năng GIỚI THIỆU MÊ CUNG

GIỚI THIỆU MÊ CUNG

14/04/2022

hình 1 (2)

 

Mỗi ngày người chơi có 4 lượt khiêu chiến Mê Cung, Mê Cung khác nhau vẫn sẽ dùng chung lượt khiêu chiến.

 

hình 2 (2)

 

Lượt khiêu chiến sẽ được reset vào 0h mỗi ngày.

Nhấp mũi tên để xoay hướng phòng, 2 cửa phòng thông nhau mới có thể di chuyển qua lại.

 

hình 3 (2)

 

Tầng cuối mỗi Mê Cung đều có quà phong phú.

Sau khi vượt ải tiến độ sẽ reset, quà chưa nhận sẽ reset.

 

hình 4 (1)

 

Sau khi vượt ải cần đóng Mê Cung trước mới có th ể mở 1 Mê Cung khác.

 

 

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng