Trang chủ Tính năng GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG PHÓ BẢN NGÀY

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG PHÓ BẢN NGÀY

15/04/2022

hình 1  

 

1. Rừng Phỉ Thúy

hình 2

 

-Vượt ải nhận được exp Hero,Vượt xong có thể càn quét.

-Mỗi ngày có 4 lượt miễn phí.

 

hình 3

2. Cổ Thành Sa Mạc

 

hình 4

 

-Vượt ải nhận được lượng lớn Vàng,Vượt xong có thể càn quét.

-Mỗi ngày có 4 lượt miễn phí.

 

hình 5

3. Thần Điện Thorns

 

hình 6

 

-Vượt ải nhận được vật liệu tăng bậc,Vượt xong có thể càn quét.

-Mỗi ngày có 1 lượt miễn phí.

 

hình 7 (1)

 

4. Mỏ sư tử bạc

 

hình 8

 

-Vượt ải nhận được đá Hiếm,Vượt xong có thể càn quét.

-Mỗi ngày có 4 lượt miễn phí.

 

hình 9  

5. Cứ Điểm Purcell

 

hình 10

 

-Vượt ải nhận được exp Chạm Khắc,Vượt xong có thể càn quét.

-Mỗi ngày có 4 lượt miễn phí.

 

hình 11

 

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng