Trang chủ Sự kiện GỢI Ý CÁCH BUILD ĐỘI HÌNH

GỢI Ý CÁCH BUILD ĐỘI HÌNH

21/04/2022

03 ĐỘI HÌNH GỢI Ý CHO TÂN THỦ

 

3 Tanker nhỏ

Gồm 5 Hero sau: Partron Saint, War Angel, Star Dragon King, Holy Assassin, Purify Priestess

Hiệu quả Đội hình chủng tộc

Công +5%, Kháng Bạo +5%, Né +5%
Cốt lõi đội hình: Purify Priestess
Lý do: Sau khi khai chiến Holy Assassin sẽ tiến lên hàng trước chia sẽ sát thương thay Tanker.

 

Là Pháp Sư Không Phải Hỗ Trợ

Gồm 5 Hero sau: Gustin, Titan Golem, Jungle Mage, Hunter, Nature Spirit

Hiệu quả Đội hình chủng tộc

Công +5%, HP +5%, Chính Xác +5%
Cốt lõi đội hình: Jungle Mage
Lý do: Jungle Mage vừa có sát thương, vừa có thể thêm Khiên hàng trước, thật là toàn năng!

 

Trảm Tinh Chuẩn

Gồm 5 Hero sau: Ganu, Berserker, Eagle Spirit, Night Assassin, Nine Tail Witch

Hiệu quả Đội hình chủng tộc
Thủ +5%, HP +5%, Miễn ST +5%
Cốt lõi đội hình: Night Assassin
Lý do: Lợi dụng đặc tính tuyệt kỹ kéo người của Night Assassin trảm vị trí trung tâm địch.

 

⭐ Hôm Nay Chúng Ta Đều Là Pháp Sư

Gồm 5 Hero sau: Blood Beast, Fire Bull, Fallen Angel, Evil Lilith, Evil Priestess
HQ Đội hình chủng tộc
Công +5%, Bạo +5%, Tăng ST +5%
Cốt lõi đội hình: Evil Lilith - Evil Priestess
Lý do: Đội hình 3 Pháp Sư, hỏa lực tập trung cao.

 

03 ĐỘI HÌNH NÂNG CAO

 

Sống Mới Có Sát Thương
Gồm 5 Hero: Partron Saint-War Angel-Mind Alice-Purify Priestess-Judge Muse
Hiệu quả Đội hình chủng tộc như sau:
Công +5%, Kháng Bạo +5%, Né +5%
Cốt lõi đội hình: Mind Alice - Judge Muse
Lý do: Hàng trước 2 Tanker, hàng sau 2 Pháp Sư, có sát thương, có kháng sát thương.

Khống Chế Cứng Mới Là Vương Đạo
Gồm 5 Hero: Crystal Beast-Gustin-Hunter- Wind Spirit Gela-Nature Spirit
Hiệu quả Đội hình chủng tộc như sau:
Công +5%, HP +5%, Chính Xác +5%
Cốt lõi đội hình: Crystal Beast - Wind Spirit Gela
Lý do: 2 khống chế liên tiếp của Crystal Beast và Gela khiến địch không thể ra đòn.

Trảm Tinh Chuẩn Max
Gồm 5 Hero: Ganu-Berserker-Eagle Spirit- Night Assassin-Jormungand
Hiệu quả Đội hình chủng tộc:
Thủ +5%, HP +5%, Miễn ST +5%
Cốt lõi đội hình: vẫn là Night Assassin của tâ
Lý do: Lợi dụng đặc tính tuyệt kỹ kéo người của Night Assassin trảm vị trí trung tâm địch, đồng thời cường hóa Pháp Sư và Mục Sư phe ta.

Khắc Chế Mục Sư
Gồm 5 Hero: Behemoth-Blood Beast-Evil Lilith-Night Mage-Evil Priestess
Hiệu quả Đội hình chủng tộc:
Công +5%, Bạo +5%, Tăng ST +5%
Cốt lõi đội hình: Behemoth-Blood Beast-Night Mage
Lý do: 2 Chiến Sĩ hàng trước đều có skill Hút Máu kèm Thiêu Đốt, đánh tank được, Night Mage hàng sau khắc chế Mục Sư.

 

03 ĐỘI HÌNH TỐI THƯỢNG

Người Cuối Cùng
Gồm 5 Hero: Seraph-Michael-God King Zeus-Blessed Rhea-Apollo
HQ Đội hình chủng tộc:
Công +5%, Kháng Bạo +5%, Né +5%
Cốt lõi đội hình: God King Zeus - Apollo
Lý do: God King Zeus phụ trách sát thương nhóm, Apollo là Hiệp Sĩ cuối cùng hệ Light phụ trách sát thương đơn.

Lực Chữa Trị
Gồm 5 Hero: Elf King Deere-Crystal Beast-Elf Prince-Feathered Serpent-Butterfly Fairy
HQ Đội hình chủng tộc
Công +5%, HP +5%, Chính Xác +5%
Cốt lõi đội hình: Feathered Serpent - Butterfly Fairy
Lý do: 2 Mục Sư hồi HP liên tục, chống đột tử, giúp đồng đội thoải mái tung chiêu.

Ripper Hàng Sau
Gồm 5 Hero: Barbarian Arudi-Dragon King Gul-Dark Dragon King- Leonopteryx-Jormungand
HQ Đội hình chủng tộc
Thủ +5%, HP +5%, Miễn ST +5%
Cốt lõi đội hình: Dark Dragon King- Leonopteryx
Lý do: Lợi dụng đặc tính Sát Thủ trảm vị trí sát thương hàng sau.

Ta Cần Thiêu Đốt
Gồm 5 Hero: Death God Mos-Death God-Evil Envoy Hal-Medusa-Evil Witch
HQ Đội hình chủng tộc:
Công +5%, Bạo +5%, Tăng ST +5%
Cốt lõi đội hình: Medusa
Lý do: Lợi dụng đặc tính tăng sát thương với địch bị Thiêu Đốt của tộc Dark, chồng trạng thái Thiêu Đốt lên địch gây sát thương bùng nổ.

 

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng