Trang chủ Hướng dẫn HƯỚNG DẪN NẠP TRÊN H5

HƯỚNG DẪN NẠP TRÊN H5

23/05/2022


• Bước 1: Chọn gói nạp mà Anh Hùng cần mua

Screenshot_2022-05-05-09-29-38-792_com-android-chrome

• Bước 2: Đăng nhập để vào cổng nạp
Screenshot_2022-05-05-09-29-54-406_com-android-chrome
- Khi Anh Hùng nhấn vào gói nạp ,sẽ được dẫn sang link cổng nạp của game.
- Anh Hùng cần đăng nhập đúng account đang đăng nhập vào game để vào cổng nạp.

• Bước 3: Chọn Nạp Ví Game

Screenshot_2022-05-05-09-36-25-176_com-android-chrome

- Sau khi vào được cổng nạp Anh Hùng cần nạp Gpoint vào ví game.
- Anh Hùng chọn Nạp Ví Game để nạp Gpoint vào ví.

• Bước 4: Anh Hùng chọn 1 trong 4 hình thức nạp

Screenshot_2022-05-05-09-46-02-935_com-android-chrome

- Cổng nạp sẽ có 4 hình thức nạp cho Anh Hùng lựa chọn.
- Thẻ Cào, ATM, Visa, MoMo

Có các mệnh giá cho Anh Hùng lựa chọn

Screenshot_2022-05-05-09-46-56-853_com-android-chrome

• Bước 5: Anh Hùng nhấn Mua Gói Game để thao tác mua

Screenshot_2022-05-05-09-36-25-176_com-android-chrome

- Sau Khi nạp thành công Gpoint vào ví , Anh Hùng nhấn Mua Gói Game để hoàn tất việc mua gói nạp


• Bước 6: Nhấn Quay Lại Game để trở về game

Screenshot_2022-05-05-09-36-51-924_com-android-chrome

Screenshot_2022-05-05-09-37-30-894_com-android-chrome

- Sau khi mua xong Anh Hùng có thể bấm Quay Lại Game để trở về game nhanh chóng

 

 

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng