Trang chủ Tính năng SÀN THÍ LUYỆN

SÀN THÍ LUYỆN

15/04/2022

hình 1

 

1. Thí Luyện Trang Bị

 

hình 2

 

Giới thiệu tính năng:

Mỗi ngày có thể khiêu chiến miễn phí 5 lần, mỗi lần khiêu chiến trừ 1 lượt khiêu chiến.

Mỗi lần làm mới sẽ xuất hiện 6 kẻ địch, có thể khiêu chiến, thắng nhận được điểm, thua không trừ điểm.

Tổng số trận thắng đạt yêu cầu chỉ định, có thể mở rương tương ứng.

Sau khi kết thúc mỗi mùa giải sẽ tổng kết BXH điểm đồng thời gửi thư thưởng và mở BXH điểm mới.

Mỗi mùa giải kéo dài 1 tuần.

 

hình 3

 

2. Thí Luyện Đá

 

hình 4

 

Giới thiệu tính năng:

Mỗi ngày có thể khiêu chiến miễn phí 5 lần, mỗi lần khiêu chiến trừ 1 lượt khiêu chiến.

Mỗi lần xuất hiện 3 đối thủ, có thể khiêu chiến, thắng nhận được điểm, thua không trừ điểm.

 

hình 5

 

Tổng số trận thắng đạt yêu cầu chỉ định, có thể mở rương tương ứng.

Sau khi khiêu chiến thắng, tiến hành lật thẻ, rút 1 trong 3 thưởng Đá, Svip11 có thể nhận cả 3.

Sau khi kết thúc mỗi mùa giải sẽ tổng kết BXH điểm, đồng thời gửi thư thưởng và mở BXH điểm mới

Mỗi mùa giải kéo dài 1 tuần.

 

hinh 6

 

3.  Thí Luyện Chạm Khắc

 

hình 7

 

Giới thiệu tính năng:

Mỗi ngày có thể khiêu chiến miễn phí 5 lần, mỗi lần khiêu chiến trừ 1 lượt khiêu chiến.

Mỗi lần xuất hiện 3 đối thủ, có thể khiêu chiến, thắng nhận được điểm, thua không trừ điểm.

 

hình 8

 

Tổng số trận thắng đạt yêu cầu chỉ định, có thể mở rương tương ứng.

Sau khi khiêu chiến thắng, tiến hành lật thẻ, rút 1 trong 3 thưởng Chạm Khắc, Svip11 có thể nhận cả 3.

Sau khi kết thúc mỗi mùa giải sẽ tổng kết BXH điểm, đồng thời gửi thư thưởng và mở BXH điểm mới.

Mỗi mùa giải kéo dài 1 tuần.

 

hinh 9

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng