5.000
10.000
20.000
50.000
100.000
Phần Thưởng

50 Đá Đột Phá Hero + 5 Thẻ Triệu Hồi Hero + 50 Kim Cương

Phần Thưởng

50 Đá Tinh Luyện + 5 Thẻ Triệu Hồi Tr.Bị + 100 Kim Cương

Phần Thưởng

1 Thẻ Hero 5 Sao + 3 Rương Đá Lv2 + 150 Kim Cương

Phần Thưởng

1 Thẻ Tr.Bị 5 Sao + 3 Rương Chạm Khắc 4 Sao + 200 Kim Cương

Phần Thưởng

1 Thẻ Hero 6 Sao + 3 Xu Triệu Hồi Đá + 250 Kim Cương

Thể Lệ

Diễn ra từ 13/05 - 19/5
Đăng nhập landing mỗi ngày nhận 1 lượt quay miễn phí
Mỗi tài khoản chỉ được nhập Code khác loại 1 lần duy nhất (Nếu quay ra loại code đã có rồi thì phải đợi ngày hôm sau để quay tiếp)

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng